вівторок, 18 квітня 2023 р.

Гра - провідна діяльність дітей дошкільного віку

 

Формування мовлення, зокрема правильної звуковимови, розвиток фонематичного сприйняття, неможливі без гри, адже саме вона є провідною діяльністю дитини-дошкільника. у процесі гри відбуваються зміни у психічній та соціальних сферах малюка, здійснюється підготовка до переходу на новий, вищий щабель її розвитку.

Дитина легко навчається тоді, коли сприймає навчання як гру. Саме її В.Сухомлинський порівнював із «величезним світлим вікном, крізь яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ». Гра - провідна діяльність дітей дошкільного віку. Вона має суспільний характер і здійснюється за допомогою комплексних дій, у які включається мовлення. У процесі ігрової діяльності природно, тонко й ненав'язливо виховується поведінка дітей і коригується мовленнєва функція, не лише виправляються мовленнєві порушення, а й виховується мовленнєва діяльність у структурі ігрової діяльності та у зв язку з нею.

Гра створює звичну невимушену атмосферу, сприяє налагодженню безпосереднього контакту між її учасниками, спонукає до реалізації зосередженої в ній дії, знімає зайве напруження та водночас активізує розумові, творчі та мовленнєві здюності, закладені на рівні підсвідомості. Гра непомітно для її учасників розвиває, навчає, виховує. Її роль та значення у процесі корекції вад мовлення досить вагома, оскільки допомагає уникнути механічного заучування матеріалу та сприяє виявленню в ньому важливих для загального розвитку особистості смислових зв'язків, з одного боку, а з другого - створює найкращі умови для закріплення мовленнєвої практики у процесі вільного спілкування.

Ігри зі словом та звуком для дітей є не лише корисними, а й привабливими. Словесні ігри стимулюють мовленнєву активність дітей, уточнюють та закріплюють словник, формують правильну звуковимову, розвивають фонематичні процеси дошкільника, формують уміння висловлювати свою думку, робити висновки, застосовувати нові знання в різних життєвих ситуаціях. Створення на кожному етапі логопедичного впливу цілеспрямованих ігрових ситуацій формує в дітей навички правильного, самостійного мовлення.

Розв'язанню проблеми розвитку комунікативних умінь дошкільників у корекційному процесі сприяють риторичні ігри. Це мовленнєві ігри, що розвивають навички міжособистісного й колективного ефективного спілкування. Риторичні ігри - метод, за якого дітям пропонують увійти в описані обставини, у тому числі й мовленнєву роль, і створити висловлювання, що враховує задані компоненти.

Діти люблять ігрові ситуації, у грі вони легше запам’ятовують матеріал, намагаються проявити свої знання, індивідуальність, прагнуть використовувати поставлені звуки в мовленні. Гра була й залишається в дошкільному віці провідним видом діяльності, під час якого формуються і розвиваються всі психічні, фізичні якості дошкільника.

понеділок, 3 квітня 2023 р.

Артикуляційна гімнастика для покращення звуковимови

 Для формування правильної та чіткої звуковимови необхідно виконувати логопедичні вправи для розвитку мовленнєвого апарату. Такі вправи сприятимуть виробленню точних, координованих рухів органів артикуляції,…


!!! Під час виконання артикуляційних вправ для язика обовязково слідкуйте за тим, щоб мязи обличчя дитини були розслабленими, губи не округлювалися і не загорталися всередину рота, рухався тільки язик, а нижня щелепа залишалась нерухомою.

Вправи потрібно виконувати кожного дня перед дзеркалом.

Порушення свистячих та шиплячих груп звуків.

Артикуляційна вправа «Лопатка»

Усміхнутися, відкрити рот, широкий розслаблений язик злегка висунути із рота і покласти на верхню губу. Утримувати: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Артикуляційна вправа «Голочка»

Усміхнутися, висунути язик, зробити його вузьким. Утримувати: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Слідкувати, щоб кінчик не загинався.

Артикуляційна вправа «Гойдалка»

Відкрити рот і гострим кінчиком язика почергово  тягнутися то до підборіддя, то до носа. Рахунок: 1-2.

Артикуляційна вправа «Гірка»

Відкрити рот, заховати кінчик язика за нижні зуби, а спинку язика підняти вгору. Показати круту гірку. Рахунок: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Артикуляційна вправа “Чашечка”

Відкрити широко рот, висунути язик. Кінчик і бічні краї язика підняти до верхніх зубів, але не торкатись їх. Утримувати: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Артикуляційна вправа «Чистимо зубки»

Відкрити рот і кінчиком язика «почистити» зуби з внутрішньої сторони верхнього і нижнього зубного ряду, виконуючи рухи зі сторони в сторону та зверху вниз. Рахунок: 1-2.

Порушення вимови сонорних звуків

Артикуляційна вправа «Маляр»

Відкрити рот, «побілити» язиком піднебіння, виконуючи повільні рухи від верхніх зубів у глиб рота і назад. Рахунок: 1-2.

Артикуляційна вправа «Коник»

Відкрити рот, присмоктати язик до піднебіння  і різко відірвати, клацнувши ним. Рахунок: 1-2.

Артикуляційна вправа «Грибочок»

Присмоктати язик до піднебіння, широко відкрити рот. Спинка язика – це капелюшок гриба, а під?язикова вуздечка – ніжка.

Артикуляційна вправа «Барабан»

Відкрити рот. Підняти язик до альвеол («горбики» за верхніми зубами). Утримуючи таке положення, швидко стукати язиком,промовляючи: «т-т-т», «д-д-д», «тд-тд-тд».

Частіше хваліть дитину, викликайте позитивний настрій при виконанні артикуляційної гімнастики. Ні в якому разі не сваріть дитину, якщо у неї щось не виходить, або виходить неправильно, це може призвести до того, що дитина взагалі відмовиться виконувати вправи.